Preporučeni potrošni materijal za čišćenje
Preporučeni potrošni materijal za čišćenje

Preporučeni potrošni materijal za čišćenje

Za korišćenje sa štampačem preporučuje se sledeći potrošni materijal za čišćenje:
  • Olovke za čišćenje glave za štampanje – za jednostavno čišćenje od strane operatera
  • Izopropil alkohol čistoće 99% – koristite označenu posudu sa alkoholom
  • Štapići za čišćenje bez vlakana – za putanju medija, vođice i senzore
  • Maramice za čišćenje – za putanju medija i unutrašnjost (na primer, Kimberly-Clark Kimwipes)
  • Limenka komprimovanog vazduha – za čišćenje unutrašnjih delova koji su previše oštri ili osetljivi da bi se čistili drugim metodima
Nikada nemojte ponovo da vlažite materijale za čišćenje koji se koriste za čišćenje štampača.
Mehanizam sekača ne zahteva čišćenje. Nemojte čistiti sečivo niti mehanizam. Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje.
Ako koristite previše alkohola, može doći do kontaminacije elektronskih komponenti koje zahtevaju mnogo duže vreme sušenja da bi štampač ispravno radio.
NEMOJTE koristiti kompresor za vazduh umesto limenke komprimovanog vazduha. Kompresori za vazduh imaju mikrokontaminante i čestice koje ulaze u sistem za vazduh i oštećuju štampač.
Koristite zaštitu za oči da biste zaštitili oči od letećih čestica i predmeta kada koristite komprimovani vazduh unutar štampača.