Preporučeni raspored čišćenja
Preporučeni raspored čišćenja

Preporučeni raspored čišćenja

Komponenta/površina
Preporuke
Glava za štampanje
Očistite glavu za štampanje nakon svakih pet odštampanih rolni medija. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
Standardni (pogonski) valjak za štampanje
Po potrebi da bi se poboljšao kvalitet štampe. Valjci za štampanje mogu da proklizaju i da izazovu izobličenje slike, a u najgorem slučaju ne pomeraju medij (nalepnice, račune, oznake itd.). Pogledajte Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka).
Standardni valjci za štampanje dostupni su u dve boje, crnoj (203 tpi) i sivoj (300 tpi).
Putanja medija
Temeljno je očistite po potrebi štapićima za čišćenje bez vlakana i tkaninom natopljenim 99% izopropil alkoholom. Sačekajte da alkohol potpuno ispari. Pogledajte Čišćenje putanje medija.
Unutrašnjost
Čistite po potrebi pomoću meke krpe, četke ili komprimovanog vazduha da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Koristite 99% izopropil alkohol i tkaninu za čišćenje bez vlakana da biste rastopili materije poput ulja i prljavštine.
Spoljašnjost
Čistite po potrebi pomoću meke krpe, četke ili komprimovanog vazduha da biste obrisali ili izduvali prašinu i čestice iz štampača. Spoljašnjost štampača može se čistiti tkaninom navlaženom običnim rastvorom sapunice i vode. Koristite samo minimalnu količinu rastvora za čišćenje da rastvor ne bi dospeo u druge delove štampača. NEMOJTE ovom metodom da čistite konektore ili unutrašnjost štampača.
Najnoviji modeli štampača za zdravstvene ustanove sada sadrže plastiku prilagođenu upotrebi sa ultraljubičastim zracima (UV) i sredstvima za dezinfekciju za bolnice i druga slična okruženja. Kontrole korisničkog interfejsa štampača su zapečaćene tako da se mogu očistiti sa ostatkom spoljašnjosti štampača. Najnovije informacije o testiranim i odobrenim materijalima za čišćenje potražite u „Vodiču za dezinfekciju i čišćenje Zebra štampača za zdravstvene ustanove“ na veb-lokaciji Zebra zebra.com/support.
Opcija dozatora nalepnica
Čistite po potrebi da bi se poboljšale operacije doziranja nalepnica. Detalje o rukovanju dozatorom potražite u odeljku Korišćenje opcionog dozatora nalepnica.
Opcija sekača
Sekač nije komponenta koju može da servisira operater. Nemojte čistiti unutar otvora za sečenje niti mehanizma sečiva. Međutim, za čišćenje okvira (kućišta) sekača možete da koristite proceduru za spoljno čišćenje. Za čišćenje i održavanje ove opcije pozovite servisera.
Jedinica sekača ne sadrži delove koje može da servisira operater. Nikada nemojte uklanjati poklopac (okvir) sekača. Nikada ne pokušavajte da umetnete predmete ili prste u mehanizam sekača.
Sečivo ima poseban premaz koji sprečava lepljenje i habanje. Čišćenje može da uništi sečivo.
Koristite preporučeni potrošni materijal za čišćenje naveden u odeljku Preporučeni potrošni materijal za čišćenje. Korišćenje neodobrenih alatki, štapića sa pamučnom vatom, rastvarača (uključujući alkohol) itd. može oštetiti ili skratiti upotrebljivi vek sekača ili dovesti do njegovog savijanja.