Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)
Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)

Čišćenje i zamena valjka za štampanje (pogonskog valjka)

Valjak za štampanje predstavlja površinu za štampanje i pogonski valjak za medije. Kontaminirajuće materije na valjku za štampanje mogu da oštete glavu za štampanje ili dovedu do klizanja ili lepljenja medija prilikom štampanja. Sa valjka za štampanje treba odmah očistiti lepljive materije, prljavštinu, prašinu, masnoće i druge kontaminirajuće materije.
Očistite površinu valjka za štampanje (i putanju medija) svaki put kada štampač ima značajno lošije performanse, kvalitet štampe i manipulisanje medijima u poređenju sa normalnim učinkom štampanja. Ako se lepljenje i zaglavljivanje medija nastave čak i nakon čišćenja valjka za štampanje, moraćete da zamenite valjak za štampanje.
Valjak za štampanje možete da očistite štapićem za čišćenje bez vlakana (kao što je Texpad štapić za čišćenje) ili čistom, vlažnom tkaninom koja ne ostavlja vlakna, a koju ste vrlo blago navlažili medicinskim alkoholom (čistoće 99% ili više).
 1. Otvorite poklopac (i vrata dozatora, ako je dozator instaliran).
 2. Uklonite medij iz oblasti valjka za štampanje.
 3. Povucite jezičke za oslobađanje bravice ležajeva valjka za štampanje sa desne i leve strane prema prednjoj strani štampača i rotirajte ih nagore.
  1
  Ležajevi valjka za štampanje
 4. Izvadite valjak za štampanje iz donjeg okvira štampača.
 5. Gurnite zupčanik i dva ležaja sa vratila valjka za štampanje.
 6. Očistite površinu valjka za štampanje pomoću štapića natopljenog alkoholom. Čistite od sredine ka spolja. Ponavljajte ovaj postupak dok ne očistite sve površine valjka. Ako je došlo do nagomilavanja velike količine lepka ili do zaglavljivanja nalepnice, ponovite postupak sa novim štapićem za čišćenje da biste uklonili zaostale zagađivače. Na primer, inicijalnim čišćenjem mogu da se smanje naslage lepka i ulja, ali ih nije moguće potpuno ukloniti.
 7. Bacite štapiće za čišćenje nakon upotrebe. Ponovna upotreba iskorišćenih štapića sa čišćenje može da kontaminira površinu valjka za čišćenje.
 8. Proverite da li se ležajevi i pogonski zupčanik nalaze na vratilu valjka za štampanje.
 9. Poravnajte valjak za štampanje sa zupčanikom ulevo i spustite ga u donji okvir štampača.
 10. Okrenite jezičke za oslobađanje bravice ležaja valjka nadole sa desne i leve strane ka zadnjoj strani štampača i fiksirajte ih.
  Pustite da se štampač suši jedan minut pre nego što zatvorite vrata dozatora i poklopac medija i pre nego što stavite nalepnice.