Čišćenje putanje medija
Čišćenje putanje medija

Čišćenje putanje medija

Pomoću štapića za čišćenje i/ili tkanine bez vlakana uklonite nečistoću, prašinu ili sasušenu materiju koja se nakupila na držačima, vođicama i površinama na putanji medija.
Vrlo malo navlažite štapić za čišćenje ili krpu 99% rastvorom medicinskog alkohola. Za čišćenje površina koje se teško čiste koristite dodatnu količinu alkohola na štapiću za čišćenje kako biste natopili nečistoće i otpustili lepljivi materijal koji je mogao da se nagomila na površinama u odeljku za medije.
Nemojte da čistite glavu za štampanje, pokretni senzor ili valjak za štampanje tokom ovog procesa.
  1. Obrišite unutrašnje površine odeljka za medij.
  2. Obrišite unutrašnje površine držača rolne i donju stranu vođica za medije pomoću štapića.
  3. Obrišite klizni kanal pomičnog senzora (ali ne i senzor). Lagano pomerite senzor po potrebi da biste došli do svih površina.
  4. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač da biste omogućili da se sve očišćene površine dobro osuše.
    1
    Držači i vođice rolne medija
    Koristite čist štapić za svako čišćenje. Bacite sve iskorišćene štapiće za čišćenje.