Čišćenje senzora
Čišćenje senzora

Čišćenje senzora

Senzore je neophodno čistiti periodično kako bi se uklonila sva nagomilana prašina.
Nemojte koristiti kompresor za vazduh za uklanjanje prašine. Kompresori dodaju vlagu, sitnu prljavštinu i mazivo, što može da zaprlja štampač.
1
Senzor gornjeg niza (mreža/prorez)
2
Pomični senzor (crna oznaka i donja mreža/prorez)
  1. Po potrebi, koristite suvi štapić sa vatom za čišćenje da biste blago obrisali prašinu sa senzora ili koristite limenku komprimovanog vazduha.
  2. Ako se lepak ili drugi zagađivači ne uklone, pomoću štapića sa vatom natopljenog alkoholom rastvorite te naslage.
  3. Pomoću suvog štapića sa vatom uklonite ostatke koji mogu da ostanu nakon prvog čišćenja.
  4. Ponavljajte korake 1 i 2 po potrebi sve dok svi ostaci i tragovi ne budu uklonjeni sa senzora.