Uklanjanje glave za štampanje
Uklanjanje glave za štampanje

Uklanjanje glave za štampanje

 1. Isključite napajanje štampača.
 2. Ako to već niste uradili, otvorite štampač.
 3. Povucite rezu za otpuštanje glave za štampanje na desnoj strani glave za štampanje ka spoljašnjosti štampača da biste oslobodili glavu za štampanje.
 4. Izvucite labavu desnu stranu glave za štampanje iz štampača. Povucite je malo nadesno da biste oslobodili levu stranu glave za štampanje. Povucite glavu za štampanje da biste je oslobodili i mogli da pristupite povezanim kablovima.
 5. Polako ali čvrsto povucite dva zajednička konektora kablova sa glave za štampanje.
  1
  Glava za štampanje
  2
  Konektori
 6. Polako ali čvrsto povucite jednostruku crnu žicu za uzemljenje sa zadnje strane glave za štampanje da biste dovršili postupak.