Zamena glave za štampanje
Zamena glave za štampanje

Zamena glave za štampanje

 1. Gurnite desni konektor kabla glave za štampanje sa u glavu za štampanje.
  Konektor je projektovan tako da može da se umetne samo na jedan način.
 2. Povežite jednostruki crni viljuškasti konektor kabla za uzemljenje u viljuškasti terminal na zadnjoj strani glave za štampanje.
 3. Gurnite levi konektor kabla glave za štampanje u glavu za štampanje.
 4. Proverite da li su žica za uzemljenje i snopovi žica i dalje povezani sa glavom za štampanje.
 5. Umetnite levu stranu sklopa glave za štampanje u uvučeni deo.
 6. Gurnite desnu stranu glave za štampanje u štampač dok bravica ne zaključa desnu stranu glave za štampanje.
  1
  Zaključano
 7. Proverite da li glava za štampanje slobodno ulazi u štampač kada se primeni pritisak i da li ostaje zaključana kada se pritisak otpusti.
 8. Očistite glavu za štampanje pomoću nove olovke za čišćenje da biste obrisali telesne masnoće (otiske prstiju) i nečistoće sa glave za štampanje. Čistite od sredine glave za štampanje kao spoljnim stranama. Pogledajte Čišćenje glave za štampanje.
 9. Ponovo umetnite medij.
 10. Uključite napajanje štampača i odštampajte izveštaj o statusu da biste se uverili da štampač radi ispravno. Pogledajte Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.