Ne sadrži zamenjive osigurače
Ne sadrži zamenjive osigurače

Ne sadrži zamenjive osigurače

U ovom Zebra štampaču ili njegovom napajanju ne postoje zamenjivi osigurači.