Obavljanje testa grebanja medija
Obavljanje testa grebanja medija

Obavljanje testa grebanja medija

Mediji za termalni prenos zahtevaju traku za štampanje, a direktni termalni mediji je ne zahtevaju. Da biste utvrdili da li štampač koristi direktni termalni medij, obavite test grebanja medija.
  1. Noktom ili poklopcem olovke zagrebite površinu medija za štampanje. Čvrsto i brzo pritisnite dok prevlačite noktom ili poklopcem olovke preko površine medija.
    Direktni termalni mediji su hemijski tretirani da štampaju (izlažu se) kada se zagrevaju. Ovaj metod testiranja koristi toplotu usled trenja za izlaganje medija.
  2. Proverite da li se na mediju pojavila crna oznaka. Ako jeste, medij je direktnog termalnog tipa, pa traka NIJE potrebna za štampanje. Ako se oznaka ne pojavi, medij je tipa za termalni prenos, pa je traka potrebna za štampanje na ovom mediju – štampač ne podržava štampanje na ovaj tip medija.