Detektovanje stanja nestanka medija
Detektovanje stanja nestanka medija

Detektovanje stanja nestanka medija

Kada nestane medija, štampač će prijaviti stanje nestanka medija putem indikatora statusa. Ovo je deo uobičajenog ciklusa korišćenja medija.
Kada štampač detektuje da mu je nestalo medija za štampanje, indikator statusa () i indikator medija () počinju da svetle neprekidno crveno.
Ubacite medij da biste nastavili sa štampanjem. Pogledajte Ubacivanje medija i Ubacivanje medija u rolni.