Oporavak od stanja nestanka medija
Oporavak od stanja nestanka medija

Oporavak od stanja nestanka medija

 1. Otvorite štampač.
 2. Znaćete da su mediji na kraju ili blizu kraja rolne tako što će nalepnica nedostajati na podlozi.
  Štampač se obično zaustavi pre nego što lepak ili traka koji se koristi za pričvršćivanje medija za jezgro rolne dospe do glave za štampanje.
 3. Uklonite preostale medije i jezgro rolne.
 4. Umetnite novu rolnu medija. Pogledajte Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija.
  • Ako umećete još istih medija, umetnite nove medije i jednom pritisnite dugme
   FEED
   (Uvlačenje) () da biste nastavili sa štampanjem.
  • Ako umećete medij koji se od onog koji ste prethodno umetnuli razlikuje po pitanju veličine, dobavljača ili serije, morate da umetnete medij, a zatim da obavite SmartCal postupak da biste obezbedili optimalan rad. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija).
  • Menjanje veličine medija (dužine ili širine) obično zahteva da promenite programirane dimenzije medija ili aktivni format nalepnica u štampaču.
   Ponekad na sredini rolne nalepnica može da nedostaje nalepnica , a ne na kraju. To će takođe dovesti do stanja nestanka medija. Da biste vratili sistem, povucite medij preko nalepnice koja nedostaje, tako da sledeća nalepnica pređe valjak za štampanje. Zatvorite štampač i jednom pritisnite dugme
   FEED
   (Uvlačenje) (). Štampač će obaviti ponovnu sinhronizaciju položaja nalepnice u stanju spremnosti za nastavak štampanja.