EPL linijski režim – samo za direktne termalne štampače
EPL linijski režim – samo za direktne termalne štampače

EPL linijski režim – samo za direktne termalne štampače

Zebra direktni termalni štampači podržavaju štampanje u linijskom režimu. EPL štampanje u linijskom režimu je osmišljeno da bude kompatibilno po pitanju komandi sa nekim starijim verzijama Zebra štampača. Link-OS četvoroinčni stoni štampači nastavljaju Zebra podršku štampanja u linijskom režimu.
Štampanje u linijskom režimu idealno je za označavanje koje se primenjuje u osnovnoj maloprodaji (prodajno mesto ili POS), transportu, inventarisanju, kontroli radnog procesa i opštoj nameni. EPL štampači sa linijskim režimom su svestrani. Oni imaju mogućnost štampanja širokog opsega medija i bar-kodova.
Štampanje u linijskom režimu štampa samo pojedinačne linije visine najvećeg elementa koji je prisutan u redu teksta i podataka, bilo da je u pitanju bar-kod, tekst, logotip ili jednostavne vertikalne linije. Linijski režim ima mnogo ograničenja zbog jednog reda štampe. Ne obuhvata postavljanje finih elemenata, preklapajuće elemente niti horizontalne bar-kodove (merdevine).
Štampanju u linijskom režimu možete da pristupite na sledeći način:
 • Aktivirajte štampanje u linijskom režimu tako što ćete štampaču poslati EPL komandu
  OEPL1
  . (Pogledajte Vodič za EPL programere (režim stranice) ili Vodič za programere EPL linijskog režima. Ovaj i drugi vodiči koji se ovde pominju dostupni su na lokaciji zebra.com/support).
 • Izađite iz štampanja u linijskom režimu tako što ćete štampaču poslati komandu za linijski režim
  escOEPL2
  . Detalje potražite u Vodiču za programere EPL linijskog režima.
 • Kada je linijski režim aktiviran, ZPL i EPL (EPL2) programiranje u režimu stranice se obrađuje kao programiranje i podaci u linijskom režimu.
 • Kada je aktivan podrazumevani režim stranice ZPL i EPL (EPL2), programiranje u linijskom režimu se obrađuje kao ZPL i/ili EPL programiranje i podaci.
Proverite režime programiranja štampača tako što ćete odštampati izveštaj o konfiguraciji štampača. Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL).