Kontrola zatamnjenosti
Kontrola zatamnjenosti

Kontrola zatamnjenosti

Prekidač
Darkness Control
(Kontrola zatamnjenosti) omogućava vam da modifikujete postavku zatamnjenosti za sitne varijacije na mediju i štampaču, bez potrebe da menjate postavke programa ili upravljačkog programa poslate štampaču.
Prekidač kontrole zatamnjenosti ima tri postavke:
Leva
Bez efekta (podrazumevano). Ne menja postavku zatamnjenosti koja je podešena putem postavke programiranja ili upravljačkog programa.
Srednja
Povećava zatamnjenost za tri nivoa (srednje). Na primer, ako je štampač podešen na podrazumevani nivo zatamnjenosti 20, stvarna zatamnjenosti koja će se primeniti pri štampanju biće 23.
Desna
Povećava zatamnjenost za šest nivoa (visoko).
Podešavanje zatamnjenosti štampe na previsoku ili prenisku vrednost može da umanji čitljivost bar-koda.