Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno
Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampač podržava mediji u rolni koji su montirani eksterno, slično podršci štampača za preklopne medije. Da bi štampač povukao medij sa rolne, potrebno je da kombinacija rolne medija i postolja ima dovoljno nisku početnu inerciju.
Zebra trenutno nema u ponudi opciju eksterne rolne medija za štampač ZD410.