Razmatranja o eksterno montiranim medijima u rolni
Razmatranja o eksterno montiranim medijima u rolni

Razmatranja o eksterno montiranim medijima u rolni

  • Idealno bi bilo da medij ulazi u štampač direktno sa zadnje strane kroz otvor za preklopne medije sa zadnje strane štampača. Pogledajte Štampanje na preklopnim medijima.
  • Smanjite brzinu štampe da biste smanjili mogućnost da motor prestane da radi. Valjak obično ima najveću inerciju kada pokušava da pokrene rolnu. Za veće prečnike rolne medija potrebno je da štampač primeni veći obrtni moment kako bi se rolna pokrenula.
  • Mediji bi trebalo da se kreću glatko i slobodno. Ne bi trebalo da proklizavaju, preskaču, podrhtavaju, spajaju se i pomeraju itd. kada su postavljeni na postolje za medije.
  • Štampač ne bi trebalo da dodiruje rolnu medija.
  • Štampač ne bi trebalo da klizi niti da se podiže sa radne površine.