Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom
Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Štampanje sa priključenim postoljem za bateriju i opcionom baterijom

Rad štampača se u izvesnoj meri razlikuje kada koristite bateriju zbog razlike u priključcima za napajanje i scenarijima nestanka napajanja. Baterija je dizajnirana tako da se maksimalno produži njen radni vek, održava kvalitet štampe i omogući jednostavno rukovanje.
  • Kada povežete spoljni izvor napajanja štampača sa baterijom, baterija se aktivira. Baterija tada automatski utvrđuje da li je punjenje potrebno.
  • Baterija neće početi da se puni dok nivo napunjenosti ne bude ispod 90%. Ova funkcija je osmišljena kako bi se produžio radni vek baterije.
  • Kada punjenje započne, baterija će se napuniti do 100% kapaciteta, a zatim će preći u režim mirovanja.
  • Kada je povezan na osnovu baterije, spoljno napajanje prolazi kroz strujno kolo baterije u štampač. Baterija se ne puni tokom štampanja ili pomeranja medija.
  • Baterija koristi samo veoma malu količinu energije tokom režima mirovanja da bi se maksimalno povećao raspoloživi nivo napunjenosti baterije.
  • Za punjenje potpuno ispražnjene baterije potrebno je oko dva sata.