Korišćenje štampača u režimu baterije
Korišćenje štampača u režimu baterije

Korišćenje štampača u režimu baterije

Kada štampate sa pričvršćenom osnovom baterije i baterijom, štampač se napaja isključivo putem baterije. Tokom ovog postupka održavajte bateriju napunjenom. Štampanje može da se prekine ako se baterija isprazni i štampač se automatski isključi.
 1. Pritisnite
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom) da biste probudili bateriju i proverite da li je baterija napunjena. Ako štampač još nije uključen, baterija će otići u režim mirovanja nakon 60 sekundi.
 2. Uključite napajanje štampača.
 3. Koristite štampač na uobičajen način.
 4. Proverite status napunjenosti baterije u rutinskim intervalima tako što ćete pritisnuti
  Battery Control
  (Upravljanje baterijom).
 5. Zamenite ili napunite bateriju kada poslednji indikator nivoa napunjenosti baterije počne da treperi.