Korišćenje UPS režima
Korišćenje UPS režima

Korišćenje UPS režima

Štampač dobija spoljno napajanje sa sklopa baterije kada je povezan na osnovu baterije i spoljnu baterije.
  1. Pritisnite
    Battery Control
    (Upravljanje baterijom) da biste probudili bateriju i proverite da li je baterija napunjena.
    Ako je napajanje štampača uključeno, baterija prelazi u stanje mirovanja nakon 60 sekundi.
  2. Uključite pa isključite štampač, a zatim ga koristite na uobičajen način.
    Ne morate da uključujete ili isključujete napajanje baterije da biste koristili štampač.