Fontovi štampača
Fontovi štampača

Fontovi štampača

Štampač ZD410 podržava vaš jezik i zahteve u vezi sa fontovima na različite načine.
Podrška za vaše različite zahteve u vezi sa fontovima obuhvata:
  • razne interne fontove
  • integrisano skaliranje fontova
  • podršku za međunarodne skupove fontova i kodnu stranicu znakova
  • podršku za Unicode
  • funkciju preuzimanja fontova kompatibilnu sa ZPL i starijim EPL jezicima za programiranje
Mogućnosti štampača u vezi sa fontovima zavise od jezika za programiranje. ZPL programski jezik pruža napredno mapiranje fontova i tehnologiju skaliranja kao podršku konturnim fontovima (TrueType ili OpenType) i mapiranju Unicode znakova, kao i osnovnim bitmapiranim fontovima i kodnim stranicama znakova.
ZPL vodič za programiranje opisuje i dokumentuje fontove, kodne stranice, pristup znakovima, liste fontova i ograničenja za odgovarajuće jezike za programiranje štampača. Informacije o podršci za tekst, fontove i znakove potražite u odgovarajućim priručnicima za programiranje štampača.