Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova
Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova

Azijski fontovi i drugi veliki skupovi fontova

Ideografski i piktografski fontovi azijskih jezika imaju velike skupove znakova sa hiljadama znakova koji podržavaju jednu kodnu stranicu jezika.
Da bi podržala velike azijske skupove znakova, industrija je usvojila sistem dvobajtnih znakova (maksimalno 67.840) umesto jednobajtnih znakova (maksimalno 256) koji se koriste za jezike zasnovane na latinici, kao odgovor na velikih skupova fontova.
Unicode je kasnije osmišljen kako bi se rešilo pitanje više jezika sa jednim skupom fontova. Unicode fontovi podržavaju jednu ili više tačaka koda (uporedite ih sa mapama znakova kodnih stranica). Njima se pristupa pomoću standardnog metoda koji rešava neusaglašenosti u mapiranju znakova.
ZPL jezik za programiranje podržava Unicode. Oba jezika za programiranje štampača podržavaju velike skupove azijskih fontova sa piktografskim dvobajtnim znakovima.
Broj fontova koji mogu da se preuzmu zavisi od količine dostupne fleš memorije štampača koja se već ne koristi i veličine fontova koji se preuzimaju na štampač.
Neki Unicode fontovi, kao što je Andale font (22 MB) koji nudi kompanija Zebra i MS Arial Unicode font (23 MB) koji nudi kompanija Microsoft zauzimaju znatan prostor na lokacijama skladišta štampača. Ovi veliki skupovi fontova obično podržavaju i veliki broj jezika.