Identifikovanje fontova u štampaču
Identifikovanje fontova u štampaču

Identifikovanje fontova u štampaču

Fontovi i memorija štampača nalaze se na deljenim lokacijama u štampaču.
ZPL programiranje može da prepoznaje EPL i ZPL fontove. EPL programiranje može da prepozna samo EPL fontove. Više informacija o fontovima i memoriji štampača potražite u odgovarajućim priručnicima za programiranje.
Zabeležite sledeće za ZPL upravljanje fontovima:
 • Za upravljanje i preuzimanje fontova za ZPL štampanje koristite upravljački program Zebra Setup ili ZebraNet Bridge. Posetite zebra.com/support.
 • Da biste prikazali sve fontove učitane u štampač, pošaljite štampaču D ZPL komandu
  ^W
  . Detalje potražite u ZPL vodiču za programiranje. Sačuvane datoteke možete da identifikujete u različitim oblastima memorije na štampaču tako što ćete obratiti pažnju na njihove oznake tipa:
  • Bitmap fontovi koriste oznaku tipa datoteke
   .FNT
   u sistemu ZPL.
  • Skalabilni fontovi koriste oznaku tipa datoteke
   .TTF
   ,
   .TTE
   ili
   .OTF
   u sistemu ZPL.
   EPL ne podržava ove fontove.