Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica
Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Lokalizacija štampača pomoću kodnih stranica

Štampač podržava dva skupa jezika, regiona i znakova za trajne fontove učitane u štampač, po jedan za svaki od jezika za programiranje štampača; ZPL i EPL. Štampač podržava i lokalizaciju pomoću uobičajenih kodnih stranica sa međunarodnom mapom znakova.
Za podršku za ZPL kodnu stranicu, uključujući podršku za Unicode fontove, pogledajte komandu
^CI
u ZPL vodiču za programere, koji možete da preuzmete na lokaciji zebra.com/support.