Zamena potrošnog materijala
Zamena potrošnog materijala

Zamena potrošnog materijala

Ako se štampač ostane bez potrošnog materijala (nalepnica, računa, oznaka, karata itd.) tokom štampanja, ostavite napajanje štampača uključeno dok ponovo umećete medij. Ako isključite napajanje štampača, izgubićete zadatak štampanja koji je bio u toku kada je štampač ostao bez potrošnog materijala medija.
Da biste nakon umetanja ponovo pokrenuli zadatak štampanja koji je u toku, pritisnite dugme
FEED
(Uvlačenje) ().