Termalno štampanje
Termalno štampanje

Termalno štampanje

Štampači serije ZD koriste toplotu kojoj direktno izlažu termalne medije ili toplotu i pritisak da istope i prenesu „mastilo“ na medij. Potrebno je biti posebno pažljiv kako bi se izbeglo dodirivanje glave za štampanje koja se zagreva i osetljiva je na elektrostatičko pražnjenje.
Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.