ZBI 2.0 – Zebra Basic Interpreter
ZBI 2.0 – Zebra Basic Interpreter

ZBI 2.0 – Zebra Basic Interpreter

Prilagodite i poboljšajte štampač pomoću jezika za programiranje ZBI 2.0. ZBI 2.0 omogućava Zebra štampačima da pokreću aplikacije i primaju podatke sa vaga, skenera i drugih perifernih uređaja bez povezivanja sa računarom ili mrežom.
ZBI 2.0 radi sa ZPL komandnim jezikom kako bi štampači mogli da razumeju strimove podataka koji nisu ZPL i da ih konvertuju u nalepnice. To znači da Zebra štampač može da kreira bar-kodove i tekst od podataka poslatih štampaču i od formata nalepnica, senzora, tastatura i perifernih uređaja koji nisu ZPL. Štampači takođe mogu da se programiraju i za interakciju sa aplikacijama baze podataka na računaru radi preuzimanja informacija koje će se koristiti na odštampanim nalepnicama.
Da biste aktivirali ZBI 2.0 u štampaču, naručite ZBI 2.0 Key Kit ili kupite ZBI 2.0 ključ sa lokacije zebra.com/software.
Ako ste kupili ključ, koristite uslužni program ZDownloader da biste primenili ključ. ZDownloader je dostupan za preuzimanje na Zebra veb-lokaciji zebra.com/support.
Intuitivan upravljački program za programiranje ZBI-Developer koji možete da koristite za kreiranje, testiranje i distribuiranje ZBI 2.0 aplikacija dostupan je za preuzimanje na Zebra veb-lokaciji zebra.com/support.