Dodatna oprema za štampač Zebra ZKDU
Dodatna oprema za štampač Zebra ZKDU

Dodatna oprema za štampač Zebra ZKDU

Zebra jedinica za prikaz tastature(ZKDU) je mala jedinica terminala koja se povezuje sa štampačem kako bi olakšala pristup EPL ili ZPL obrascima nalepnica koji su sačuvani u štampaču.
ZKDU je isključivo terminal. Nema mogućnost skladištenja podataka niti podešavanja parametara.
ZKDU se koristi za sledeće funkcije:
  • navođenje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču.
  • preuzimanje obrazaca nalepnica sačuvanih u štampaču.
  • unos promenljivih podataka.
  • štampanje nalepnica.
  • prebacivanje između EPL i ZPL na dvojnu podršku za oba tipa formata/obrazaca jezika štampača, koji mogu da se čuvaju i štampaju na novijim modelima Zebra štampača za nalepnice.