Podešavanje kvaliteta štampe
Podešavanje kvaliteta štampe

Podešavanje kvaliteta štampe

Na kvalitet štampe utiču postavka toplote (gustine) glave za štampanje, brzina štampanja i medij koji se koristi. Eksperimentišite sa ovim postavkama da biste pronašli optimalnu kombinaciju za odgovarajuću primenu. Kvalitet štampe je moguće konfigurisati pomoću postupka Configure Print Quality (Konfigurisanje kvaliteta štampe) u programu Zebra Setup Utility.
Proizvođači medija mogu da imaju određene preporuke po pitanju postavki brzine za štampač i medij. Preporučena brzina može da bude niža od maksimalne postavke štampača!
Postavkom zatamnjenosti (gustine) možete da upravljate na sledeći način:
 • izdavanjem ZPL komande Set Darkness (Podesi zatamnjenost) (pogledajte
  ~SD
  u ZPL vodiču za programiranje).
 • podešavanjem zatamnjenosti štampe (pogledajte Ručno podešavanje zatamnjenosti štampe).
 • podešavanjem fizičke postavke za kontrolu zatamnjenosti (pogledajte Kontrola zatamnjenosti).
Ako ustanovite da je brzinu štampanja potrebno prilagoditi, koristite:
 • upravljački program ili softversku aplikaciju za štampač namenjenu operativnom sistemu Windows, kao što je što je ZebraDesigner.
 • funkciju Print Rate (Brzina štampe) ili ZPL komandu
  ^PR
  ) (konsultujte ZPL vodič za programiranje)
Koristite izveštaj o kvalitetu štampe štampača (FEED samotestiranje) da biste odštampali niz nalepnica koje će vam pomoći da identifikujete postavke zatamnjenosti i brzine štampe kako biste optimizovali opšti kvalitet štampe i bar-kodova. Detalje potražite u odeljku Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje).
Da biste potvrdili postavke medija štampača, odštampajte nalepnicu sa konfiguracijom štampača prateći uputstva u odeljku Testiranje štampanja sa izveštajem o konfiguraciji.
Maksimalno rastojanje koje automatsko detektovanje i prepoznavanje tipa medija proveravaju možete da smanjite pomoću ZPL komande za maksimalnu dužinu nalepnice (
^ML
). Minimalno rastojanje treba da bude najviše dva puta duže od najduže nalepnice koja se štampa. Ako najveća nalepnica koja se štampa ima dimenzije 2x6 inča, onda maksimalno rastojanje za detekciju dužine nalepnice (medija) može da se smanji sa podrazumevanog rastojanja od 39 inča na 12 inča.