Režimi štampanja
Režimi štampanja

Režimi štampanja

TEAR OFF (Otcepljivanje) (podrazumevani režim)
Ovaj režim može da se koristi sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija. Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice u bilo kom trenutku nakon štampanja.
PEEL (Odlepljivanje) (dostupno uz opcioni dozator nalepnica)
Štampač skida nalepnicu sa podloge tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepnica ne ukloni.
CUTTER (Sekač) (dostupno uz opciju sekača)
Štampač seče između nalepnica nakon štampanja svake od njih.