Slanje datoteka štampaču
Slanje datoteka štampaču

Slanje datoteka štampaču

Možete da šaljete grafiku, fontove i datoteke za programiranje na štampač iz operativnog sistema Windows pomoću softvera Link-OS Profile Manager (Link-OS menadžer profila), Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) i upravljačkog programa štampača, ZebraNet Bridge ili Zebra ZDownloader.
Više informacija o ovim upravljačkim programima potražite na lokaciji zebra.com/support.