Štampanje na preklopnim medijima
Štampanje na preklopnim medijima

Štampanje na preklopnim medijima

Štampanje na preklopnim medijima zahteva da prilagodite položaj zaustavljanja vođica za medije.
  1. Otvorite gornji poklopac.
  2. Podesite položaj graničnika vođice za medije pomoću točkića za palac zlatne boje. Upotrebite deo preklopnog medija da biste podesili položaj za zaustavljanje. Okrećite točkić od sebe kako biste vođice učinili širim. Okrećite točkić prema sebi da biste vođice učinili užim.
  3. Umetnite medij kroz otvor na zadnjoj strani štampača i postavite medij između vođice za medije i držača rolne.
  4. Zatvorite gornji poklopac.
  5. Ako nakon što štampač odštampa ili uvuče nekoliko nalepnica primetite da medij prati središnju putanju (pomera se ka stranama) ili ako su strane medija (podloge, oznake, papira itd.) pohabane ili oštećene pri izlasku iz štampača, možda će biti potrebno da podesite vođice za medije. Ako dodatno podešavanje ne reši problem, usmerite medij preko dve iglice koje drže rolnu na vođici za medije. U slučaju tankih medija, postavite jezgro prazne rolne koje je iste širine kao tabak preklopnog medija između držača rolne da biste obezbedili dodatnu podršku.