Ažuriranje firmvera štampača
Ažuriranje firmvera štampača

Ažuriranje firmvera štampača

Možda će biti potrebno povremeno ažurirati firmver štampača da biste dobili nove funkcije, poboljšanja i nadogradnje štampača. Koristite Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) (ZSU) za učitavanje novog firmvera.
Preuzmite najnoviji firmver za štampač sa lokacije zebra.com/support.
 1. Otvorite karticu ZSU u programu Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje).
 2. Izaberite štampač ZD410.
 3. Kliknite na
  Open Printer Tools
  (Otvori alatke štampača).
  Otvoriće se prozor „Tools“ (Alatke).
 4. Kliknite na karticu
  Action
  (Radnja).
 5. Umetnite medij u štampač. Pogledajte Prepoznavanje medija u rolni i umetanje medija.
 6. Kliknite na
  Send file
  (Pošalji datoteku).
  U donjoj polovini prozora pojaviće se naziv datoteke i dugme
  Browse...
  (Pretraži...).
 7. Kliknite na
  Browse
  (Pretraži) i izaberite najnoviju datoteku firmvera koju ste preuzeli sa Zebra veb-lokacije zebra.com/zd410d-info.
 8. Pratite kontrolnu tablu i sačekajte.
Ako se prikazana verzija firmvera razlikuje od verzije instalirane na štampaču, firmver će se preuzeti na štampač. Indikator podataka će treperiti zeleno dok se firmver preuzima. Štampač će se ponovo pokrenuti, a svi indikatori će treperiti. Indikator „Status“ svetleće neprekidno zeleno što označava da je firmver potvrđen i instaliran. Izveštaj o konfiguraciji štampača će se automatski odštampati. Ažuriranje firmvera je završeno.