Priprema za štampanje
Priprema za štampanje

Priprema za štampanje

Za podešavanje štampača biće vam potreban medij za štampanje.
Vaš način upotrebe će odrediti tip medija koji vam je potreban: nalepnice, oznake, ulaznice, papir za račune, naslagani preklopni mediji, nalepnice otporne na manipulisanje ili drugi tipovi.
Ako je moguće, koristite isti medij za početno podešavanje štampača kao onaj koji ćete koristiti za uobičajenu upotrebu nakon podešavanja štampača. To će vam pomoći da lakše identifikujete eventualne probleme sa podešavanjem na samom početku.
Štampač se ne isporučuje sa medijima. Veb-lokacija kompanije Zebra ili prodavac možda će moći da vam pomognu da izaberete odgovarajući medij za predviđenu namenu za štampanje (posetite zebra.com/supplies).