Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze

Svetlo senzora i detektor crnih oznaka nalaze se jedan pored drugog ispod poklopca senzora.
Prepoznavanje crne oznake traži i prepoznaje površine koje ne reflektuju svetlost, kao što su crne oznake, crne linije, urezi ili rupe na poleđini medija, koje ne reflektuju blisko-infracrveni snop svetla senzora u detektor senzora.
Postavite strelicu za poravnavanje pomičnog senzora na sredinu crne oznake ili ureza na donjoj strani medija.
Položaj senzora treba da bude poravnat što dalje od ivice medija, ali tako da 100% prozora senzora bude pokriveno oznakom.
Prilikom štampanja, mediji mogu da se pomeraju ka stranama za ±1 mm (zbog varijacija u medijima i oštećenja ivica usled rukovanja). Urezi na bočnoj strani medija takođe mogu da se oštete.