Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)
Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)

Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)

Pomični senzor za prepoznavanje mreže/proreza podržava više položaja.
 • Podrazumevani položaj pomičnog senzora idealan je za većinu vrsta nalepnica.
  Podrazumevani položaj za prepoznavanje proreza
  1
  Ključ za poravnanje senzora
  2
  Strelica za poravnanje (podrazumevani položaj)
 • Opseg podešavanja je od centra do krajnjih položaja koji su idealni za štampanje dve nalepnice jedne pored druge na rolni.
  Središnja linija na mediju
 • Opseg podešavanja pomičnog senzora pokriva položaje senzora koje koriste starije verzije Zebra štampača.
Prepoznavanje mreže (proreza) putem pomičnog senzora funkcioniše samo kada je strelica za poravnavanje pomičnog senzora usmerena ka bilo kom položaju na ključu za poravnavanje. Opseg podešavanja je prikazan u nastavku u tri položaja: poravnanje u sredini, podrazumevano i krajnje desno.
Opseg podešavanja sleva nadesno
U odnosu na fiksni položaj senzora u štampaču ZD410:
 • Položaj za ove Zebra modele su na podrazumevanim mestima.
  • LP/TLP 2824 Plus
  • Fiksni položaj senzora iz serije G, LP/TLP 2842, LP/TLP 2844 i LP/TLP 2042
 • Položaj za sledeće Zebra modele je poravnat u sredini:
  • LP/TLP 2742