Ubacivanje medija u rolni
Ubacivanje medija u rolni

Ubacivanje medija u rolni

Pratite ove korake da biste umetnuli medije u štampače koji imaju instalirane opcione module sekača.
  1. Provucite medij kroz otvor za medij sekača i izvucite ga kroz prednji kraj štampača.
  2. Pritiskajte poklopac štampača nadole dok ne nalegne na mesto.
    Možda ćete morati da kalibrišete štampač za medij. Da bi ispravno radili, senzori štampača moraju da budu u ispravnom položaju da bi detektovali nalepnicu, podlogu i razdaljinu između nalepnica. Pri ponovnom ubacivanju istog medija (veličina, dobavljač i serija), jednostavno pritisnite dugme
    FEED
    (Uvlačenje) () da biste pripremili medij za štampanje.