Pripremanje i rukovanje medijima
Pripremanje i rukovanje medijima

Pripremanje i rukovanje medijima

Pažljivo rukovanje i skladištenje medija važni su da bi se maksimalno povećao kvalitet štampe.
Ako se medij kontaminira ili zaprlja, može da ošteti štampač i da prouzrokuje defekte na odštampanoj slici (praznine, pruge, promena boje, da ugrozi prianjanje lepljivog materijala itd.).
Tokom proizvodnje, pakovanja, rukovanja i skladištenja, spoljna dužina medija može da se isprlja ili kontaminira. Uklonite spoljni sloj rolne medija ili tabaka pre nego što umetnete rolnu u odeljak za medij štampača. Na taj način ćete ukloniti sve kontaminirajuće supstance koje mogu da se prenesu na glavu za štampanje tokom normalnog rada.