Zahtevi za kabl interfejsa
Zahtevi za kabl interfejsa

Zahtevi za kabl interfejsa

Kablovi za prenos podataka moraju biti potpuno zaštićeni, kao i opremljeni metalnim ili metaliziranim kućištima konektora. Potrebni su oklopljeni kablovi i konektori da bi se sprečilo zračenje i prijem električnog šuma.
Da biste maksimalno smanjili registrovanje električnog šuma u kablu:
  • Kablovi za prenos podataka trebalo bi da budu što je moguće kraći (preporučuje se 1,83 m [6 stopa]).
  • Izbegavajte da čvrsto povezujete kablove za prenos podataka sa kablovima za napajanje.
  • NEMOJTE vezivati kablove za podatke za kablove za napajanje.
Ovaj štampač je usaglašen sa FCC pravilima i propisima, deo 15, za opremu klase B, uz upotrebu potpuno izolovanih kablova za prenos podataka. Upotreba nezaštićenih kablova može da poveća emisije zračenja iznad ograničenja klase B.