Ethernet (LAN, RJ-45)
Ethernet (LAN, RJ-45)

Ethernet (LAN, RJ-45)

Štampač zahteva Ethernet kabl UTP RJ-45 kategorije CAT-5 ili više.
Štampač ima ugrađen mrežni server za štampanje. Više informacija o konfigurisanju štampača za rad na kompatibilnoj Ethernet mreži potražite u korisničkom vodiču za žični i bežični server za štampanje. Štampač mora biti konfigurisan za rad na vašoj mreži. Serveru za štampanje koji se nalazi u štampaču može da se pristupi putem veb stranica servera za štampanje štampača.

Indikatori statusa/aktivnosti Ethernet veze

Ethernet priključak na štampaču ima dva indikatora statusa/aktivnosti. Oni su delimično vidljivi kako bi prikazali status veze Ethernet interfejsa na priključku. Štampač takođe ima indikatore kontrolne table koji prikazuju radni status mreže štampača (detalje potražite u odeljku Rešavanje upozorenja i grešaka).
LED indikator statusa
Opis
Oba su isključena
Nije detektovana Ethernet veza.
Zelena
Detektovana je veza od 100 Mb/s.
Zeleni i narandžasti koji treperi
Detektovana je veza od 100 Mb/s i Ethernet aktivnost.
Narandžasta
Detektovana je veza od 10 Mb/s.
Narandžasti i zeleni koji treperi
Detektovana je veza od 10 Mb/s i Ethernet aktivnost.

Dodeljivanje IP adrese za pristup mreži

Svi uređaji na Ethernet mreži (LAN i WLAN) zahtevaju mrežnu IP adresu. IP adresa štampača će vam biti potrebna za pristup štampaču radi konfiguracije i štampanja. Administrator mreže ili vi možete da dodelite IP adresu štampaču pomoću nekog od sledećih metoda:
  • DHCP (Dynamic Host Connection Protocol) (podrazumevana postavka)
  • Zebra uslužni programi za podešavanje (uključuje ZebraDesigner Windows upravljački program za štampač)
  • Telnet
  • Aplikacije za mobilne uređaje
  • ZebraNet Bridge

DHCP za lične mreže

Štampač je podrazumevano podešen tako da radi na Ethernet LAN ili Wi-Fi mreži putem protokola DHCP. Ova postavka je prvenstveno namenjena za lične mreže. Mreža automatski dodeljuje novu mrežnu IP adresu svaki put kada se štampač uključi.
Windows upravljački program za štampač koristi statičku IP adresu za povezivanje sa štampačem. Ako se dodeljena IP adresa štampača promenila nakon početne instalacije štampača, administrator mreže ili vi morate da promenite IP adresu podešenu u upravljačkom programu štampača da biste omogućili pristup štampaču radi konfiguracije i štampanja.

Upravljane mreže

Ako će se štampač koristiti u strukturiranoj mreži (LAN ili Wi-Fi), administrator mreže mora štampaču da dodeli statičku IP adresu, a verovatno i druge postavke koje će biti potrebne za rad na mreži.

Server za štampanje – podrazumevani ID korisnika i lozinka

Možda će vam biti potrebni podrazumevani ID korisnika i/ili podrazumevana lozinka da biste pristupili serveru za štampanje štampača ili funkcijama povezanim sa Wi-Fi opcijom u štampaču. Podrazumevane fabričke vrednosti su sledeće:
  • ID korisnika: admin
  • Lozinka: 1234