Serijski interfejs
Serijski interfejs

Serijski interfejs

Štampač koristi ukršteni kabl za modem za DTE komunikaciju. Potrebni kabl mora da ima muški priključak tipa D sa devet pinova (DB-9P) na jednom kraju koji se priključuje na podudarni serijski port (DB-9S) koji se nalazi na zadnjoj strani štampača. Drugi kraj ovog kabla za interfejs signala povezuje se sa serijskim portom na host računaru.
Informacije o izlaznim pinovima potražite u odeljku Interfejs serijskog porta.
Postavke komunikacije sa serijskim portom između štampača i hosta (obično računara) moraju da se podudaraju da bi komunikacija bila pouzdana. Postavke koje je najčešće potrebno menjati jesu bitovi u sekundi (bps, poznato i kao brzina prenosa) i kontrola protoka.
Da biste podesili serijsku komunikaciju između štampača i host računara, možete da koristite ZPL komandu za programiranje
^SC
. Druga mogućnost je da resetujete štampač na podrazumevanu konfiguraciju.
Fabričke podrazumevane vrednosti za postavke serijske komunikacije su:
 • Bitovi po sekundi (brzina prenosa):
  9600
 • Dužina reči:
  8
  -bitna
 • Paritet:
  NO
 • Zaustavni bitovi:
  1
 • Softverska kontrola protoka podataka (u Windows host sistemu):
  XON/XOFF
Nemojte da koristite adapterske hardverske ključeve RS-232 kabla (DTE <> DCE) sa ovim štampačem. Neki hardverski ključevi mogu da ometaju rad USB host uređaja pri uključivanju štampača.