Podešavanje štampača – pregled postupka
Podešavanje štampača – pregled postupka

Podešavanje štampača – pregled postupka

Koristite ovaj detaljni pregled podešavanja Zebra štampača za planiranje obe faze postupka: (1) podešavanje hardvera i (2) podešavanje komunikacije između štampača i uređaja ili računara koji ćete koristiti za upravljanje štampačem.
Nakon što nađene odgovarajuću lokaciju za štampač i PRE nego što uključite napajanje štampača, preuzmite upravljačke programe za štampači Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) na laptop ili računar koji ćete koristiti za podešavanje i upravljanje štampačem. Idite na Zebra veb-lokaciju zebra.com/zd410d-info da biste preuzeli upravljačke programe.
Za podešavanje prvog probnog štampanja biće vam potrebna rolna medija (nalepnice, papir za račune ili oznake). Posetite Zebra veb lokaciju ili se obratite prodavcu kako biste lakše izabrali odgovarajući medij za svoju namenu. Pronađite medije na zebra.com/supplies.
NEMOJTE još da povezujete štampač sa računarom! Ako povežete štampač sa računarom putem USB veze PRE instaliranja upravljačkih programa, štampač može da se prikaže kao nepoznati (neodređeni) uređaj na listi „Devices and Printers“ (Uređaji i štampači). Pratite uputstva u odeljku Šta raditi u slučaju da zaboravite da prvo instalirate upravljačke programe za štampač pre obavljanja 1. koraka.
Ovo je pojednostavljena lista uputstava koja će vam pomoći pri planiranju osnovnog podešavanja štampača.
 1. Pokrenite preuzetu datoteku za Windows Printer Driver v8 (Windows upravljački program štampača v8) sa Windows računara.
  Izvršna datoteka upravljačkog programa (npr.
  zd86423827-certified.exe
  ) biće dodata u fascikli Download (Preuzimanje). Pogledajte Instaliranje upravljačkih programa.
 2. U hardver štampača instalirajte sve hardverske opcije koje planirate da koristite, pogledajte Instaliranje hardverskih opcija.
 3. Postavite štampač na bezbedno mesto sa pristupom izvoru napajanja odakle možete da povežete štampač sa računarom, laptopom ili mobilnim uređajem koristeći fizičke kablove interfejsa ili pomoću bežične veze. Razmatranja lokacije pogledajte u odeljku Povezivanje napajanja.
 4. Uklonite spoljni sloj rolne medija kako prljavština, lepak i drugi zagađivači prisutni usled rukovanja ne bi oštetili glavu za štampanje.
 5. Ubacite medij. Obično je to rolna nalepnica, papira za račune ili oznake, pa prilagodite pomični senzor po potrebi za vrstu medija koji ste ubacili. Pogledajte Ubacivanje medija u rolni.
  • U slučaju rolne (kontinuiranog) medija za nalepnice i račune, pogledajte odeljak Podešavanje pomičnog senzora za prepoznavanje mreže (proreza)
  • U slučaju rolne (kontinuiranog) medija za nalepnice i račune, pogledajte odeljak Podešavanje pomičnog senzora za crne oznake ili ureze
 6. Uključite napajanje štampača. Pogledajte Kontrole za operatera.
  Uverite se da kablovi interfejsa za komunikaciju NISU povezani u računar!
 7. Kalibrišite svojstva medija i položaj nalepnice. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija.
 8. Odštampajte izveštaj o konfiguraciji kao probni otisak. Pogledajte Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL).
  Informacije sa izveštaja o konfiguraciji štampača biće vam potrebne za povezivanje štampača sa upravljačkim uređajem.
 9. Isključite napajanje štampača. Pogledajte Kontrole za operatera.
 10. Pristupite veb-lokaciji zebra.com/setup da biste preuzeli i instalirali Zebra Setup Utilities (Zebra pomoćni programi za podešavanje) (ZSU) za operativni sistem Windows. Ovi uslužni programi obuhvataju najnovije čarobnjake za konfiguraciju štampača i različite druge alatke koje će vam pomoći pri upravljanju štampačem.
  Opciono preuzmite aplikacije za Android, iPhone ili iPad koje je kompanija Zebra omogućila za upravljanje štampačem (pogledajte Povezivanje sa telefonom ili tabletom).
 11. Izaberite metod za komunikaciju i upravljanje štampačem, koristeći žičnu ili bežičnu vezu između štampača i uređaja: USB port, serijski port (opcija) ili opcioni Ethernet/LAN modul. Pogledajte Zahtevi za kabl interfejsa, Ožičenje konektora interfejsa i Opcija Wi-Fi i klasičnog Bluetooth bežičnog povezivanja. Ako koristite fizičku vezu, proverite da li je napajanje štampača isključeno kada povezujete kabl štampača sa mrežnim sistemom ili sistemom hosta.
  1. U slučaju USB portova štampača za komunikaciju, povežite isporučeni USB kabl sa štampačem.
   Windows upravljački programi za štampač v8 moraju da budu instalirani PRE nego što povežete USB kabl u računar i štampač, a zatim uključite napajanje štampača.
  2. U slučaju portova za komunikaciju štampača koji nisu USB, pokrenite Windows upravljački program za štampač v8 koji ste prethodno koristili da unapred učitate upravljačke programe. Izvršna datoteka upravljačkog programa (npr.
   zd86423827-certified.exe
   ) biće sačuvana u fascikli Download (Preuzimanje). Pogledajte Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača.
 12. Uključite napajanje štampača kada se to zatraži.
  • Windows bi trebalo automatski da prepozna i konfiguriše štampač za operacije USB porta.
  • Drugi tipovi veze, kao što su žične i bežične mreže (Ethernet i Wi-Fi), Bluetooth i serijski port zahtevaju dodatno podešavanje. Pratite uputstva i upite na ekranu da biste dovršili postupak.
Kada završite osnovno podešavanje, započnite konfiguraciju zasnovanu na softveru za žični ili bežični metod komunikacije koji je obično potreban za operativni sistem Windows. Pogledajte Podešavanje operativnog sistema Windows za komunikaciju sa štampačem (pregled).