Fabrički režimi testiranja
Fabrički režimi testiranja

Fabrički režimi testiranja

Kada se aktiviraju ovi režimi, štampač počinje da štampa različite šablone za testiranje koje možete da koristite za procenu performansi štampača.
Štampači serije ZD sadrže sledeće režime štampanja koji su namenjeni za fabrička testiranja:
Režim testiranja 1
Zadržite dugme
PAUSE
(Pauziraj) () dok uključujete napajanje štampača da biste pokrenuli ovaj režim.
Režim testiranja 2
Držite istovremeno dugmad
PAUSE
(Pauziraj) (),
FEED
(Uvlačenje) () i
CANCEL
(Otkaži) () dve sekunde sa uključenim napajanjem štampača da biste pokrenuli ovaj režim.
Ovi režimi testiranja troše znatnu količinu medija.
Da biste izašli iz bilo kog od ova dva režima, pritisnite i zadržite dugme
POWER
(Napajanje) () dok isključujete napajanje štampača. Otpustite dugme kada se štampač potpuno isključi.