Dijagnostika štampača
Dijagnostika štampača

Dijagnostika štampača

Možete da koristite nekoliko dijagnostičkih opcija da biste utvrdili status štampača. One obuhvataju dijagnostičke izveštaje, postupke kalibracije i resetovanja na podrazumevane fabričke postavke.
Mnoga dijagnostička testiranja zahtevaju da medij bude ubačen u štampač. Prilikom samotestiranja koristite medije pune širine. Ako medij nije dovoljno širok, nalepnice za testiranje mogu da se štampaju na (pogonskom) valjku za štampanje.
Tokom dijagnostičkih testiranja:
  • Nemojte da šaljete podatke štampaču sa hosta kada obavljate ova samotestiranja.
  • Imajte na umu to da ako je medij kraći od nalepnice koju treba odštampati, nalepnica za testiranje će nastaviti da se štampa na sledećoj nalepnici.
  • Kada otkazujete samotestiranje pre završetka, ne zaboravite da resetujete štampač tako što ćete ga isključiti, a zatim uključiti.
  • Ako je štampač u režimu doziranja dok se podloga uzima, ručno uklanjajte svaku od nalepnica kada se odštampa.
Dijagnostičko samotestiranje se obično obavlja pritiskom na određeno dugme u korisničkom interfejsu ili na kombinaciju dugmadi prilikom uključivanja napajanja štampača. Držite dugmad pritisnutim dok se prvi indikator ne isključi. Izabrano samotestiranje će se automatski pokrenuti kada štampač obavi svoje samotestiranje prilikom uključivanja napajanja.