Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje)
Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje)

Štampanje izveštaja o kvalitetu štampe (FEED samotestiranje)

Različiti tipovi medija mogu da zahtevaju različite postavke zatamnjenosti. Koristite ovaj jednostavan ali efikasan metod za utvrđivanje idealne zatamnjenosti za štampanje bar-kodova koji su u okviru specifikacija.
Tokom samotestiranja putem funkcije FEED (Uvlačenje), štampač štampa seriju nalepnica pri različitim postavkama zatamnjenosti i pri dve različite brzine štampe. Na bar-kodove na tim nalepnicama može da se primenjuje ANSI gradacija da bi se prikazao kvalitet štampe.
Tokom ovog testa, jedan skup nalepnica se štampa malom brzinom, a drugi se štampa velikom brzinom. Vrednost zatamnjenosti počinje na tri postavke niže od trenutne vrednosti zatamnjenosti štampača (relativna vrednost zatamnjenosti od -3) i povećava se dok zatamnjenost ne bude za tri postavke više od trenutne vrednosti zatamnjenosti (relativna vrednost zatamnjenosti od +3).
Svaka nalepnica prikazuje relativnu zatamnjenost i brzinu štampanja.
Brzina kojom se nalepnice štampaju tokom ovog testa kvaliteta zavisi od gustine tačaka glave za štampanje.
  • Štampači od 300 tpi: štampa 7 nalepnica brzinom od 51 mm/s (2 ips) i 102 mm/s (4 ips)
  • Štampači od 203 tpi: štampa 7 nalepnica brzinom od 51 mm/s (2 ips) i 152 mm/s (6 ips)