Samotestiranje pri uključivanju napajanja
Samotestiranje pri uključivanju napajanja

Samotestiranje pri uključivanju napajanja

Štampač obavlja samotestiranje pri uključivanju napajanja.
Tokom ove sekvence testiranja, svi indikatori na kontrolnoj tabli se uključuju i isključuju kako bi se testirala radna spremnost. Samo indikator statusa () ostaje uključen kada se samotestiranje završi.