Aktiviranje kalibracije medija SmartCal
Aktiviranje kalibracije medija SmartCal

Aktiviranje kalibracije medija SmartCal

Koristite funkciju kalibracije medija SmartCal na štampaču da biste ga brzo kalibrisali za medij koji je trenutno umetnut u štampač.
Tokom ovog postupka, štampač automatski određuje tip prepoznavanja medija (prorez, crna linija ili urez) i meri dužinu medija koji je umetnut.
 1. Proverite da li je medij ispravno umetnut, poklopac štampača zatvoren, a napajanje štampača uključeno.
 2. Istovremeno pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) () i
  CANCEL
  (Otkaži) () na dve sekunde.
  Štampač uvlači medij i meri nekoliko nalepnica, a zatim se vraća u stanje spremnosti.
Ako štampač ne uspe da prepozna i ispravno se kalibiriše za medij, pogledajte Ručna kalibracija medija.