Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL)
Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL)

Štampanje izveštaja o konfiguraciji štampača (samotestiranje CANCEL)

Dijagnostički postupak o konfiguraciji štampa skup izveštaja o konfiguraciji štampača i mreže.
 1. Proverite da li je medij ubačen, da li je poklopac štampača zatvoren i da li je napajanje štampača uključeno.
 2. Ako je napajanje štampača isključeno, pritisnite i zadržite dugme
  CANCEL
  (Otkaži) () dok uključujete štampač. Zadržite dugme pritisnuto dok indikator statusa ne bude jedini indikator koji svetli.
 3. Dok je napajanje štampača uključeno, pritisnite dugmad
  FEED
  (Uvlačenje) () i
  CANCEL
  (Otkaži) () i zadržite ih dve sekunde.
  Štampač će odštampati izveštaje o konfiguraciji i mreži štampača, a zatim će se vratiti u stanje spremnosti.
  Kada je opcija Wi-Fi i Bluetooth Classic bežičnog povezivanja instalirana na štampač, iOS uređaji mogu da se povežu na štampač putem Bluetooth Classic 4.x veze (kompatibilni sa tehnologijom 3.0). Odeljak za Bluetooth vezu u izveštaju o konfiguraciji mreže navodi
  supported
  .
  Neki štampači ZD serije imaju samo Bluetooth LE (bez Wi-Fi i klasične Bluetooth veze). Ako je to slučaj ili ako opcija za bežično povezivanje NIJE instalirana, iOS postavka u odeljku za Bluetooth vezu u izveštaju o konfiguraciji mreže navodi
  not supported
  .