Resetovanje postavki konfiguracije štampača koje se ne odnose na mrežu na podrazumevane fabričke vrednosti
Resetovanje postavki konfiguracije štampača koje se ne odnose na mrežu na podrazumevane fabričke vrednosti

Resetovanje postavki konfiguracije štampača koje se ne odnose na mrežu na podrazumevane fabričke vrednosti

Pomoću ovog uputstva resetuje postavke štampača koje se ne odnose na vezu na podrazumevane fabričke vrednosti.
 1. Isključite napajanje štampača.
 2. Istovremeno pritisnite i zadržite dugmad
  PAUSE
  (Pauza) () i
  FEED
  (Uvlačenje) () i uključite napajanje štampača.
 3. Nastavite da držite ovu dugmad dok indikator statusa () ne bude jedini uključeni indikator.
  Na donjoj strani štampača nalazi se dugme
  RESET
  (Resetuj). Pogledajte Funkcije dugmeta za resetovanje da biste saznali kako se koristi ovo dugme.
Nakon resetovanja postavki konfiguracije štampača koje se ne odnose na mrežu, kalibrišite senzor. Pogledajte Pokretanje SmartCal kalibracije medija i Ručna kalibracija medija.