Rešavanje problema sa komunikacijom
Rešavanje problema sa komunikacijom

Rešavanje problema sa komunikacijom

U ovom odeljku su navedeni problemi sa komunikacijom, mogući uzroci i preporučena rešenja.
Problem
Mogući uzroci i rešenja
Instaliranje USB štampača ne uspeva nakon povezivanja štampača, pre instaliranja upravljačkog programa štampača.
Dok je štampač povezan na Windows računar putem USB veze, sistem ga neće prepoznati na ispravan način. Štampač dodeljen Windows računaru, koji je neispravno dodeljen ne može da odštampa Windows stranicu za testiranje sa izabranog računara povezanog putem USB veze.
USB kabl je povezan pre nego što su ispravni upravljački programi štampača instalirani. Windows je instalirao generički Windows upravljački program štampača.
Da biste rešili problem;
 1. Izvucite USB kabl štampača iz Windows računara.
 2. Pomoću Windows trake za pretragu (Search) pretražite i otvorite stavku
  Control Panel
  (Kontrolna tabla) >
  Devices and Printers
  (Uređaji i štampači).
  Zebra štampač će se prikazivati pod naslovom „Unspecified“ (Neodređeno). Zebra štampači će imati prefiks ZTC pomoću kojeg ćete ih lako identifikovati.
 3. Kliknite na bilo koju ikonu Zebra štampača koja se prikazuje u odeljku „Unspecified“ (Neodređeno) i izbrišite ga.
 4. Ako niste prethodno učitali Windows upravljački program za štampač v8, učitajte ga sada. Pomoć za dodavanje ispravnih upravljačkih programa u sistem potražite u odeljku Instaliranje upravljačkih programa.
 5. Priključite USB kabl štampača u Windows računar.
Zebra štampač ne bi trebalo da bude dodat u odeljak Printers (Štampači) u odeljku Devices and Printers (Uređaji i štampači).
Zadatak štampanja nalepnice je poslat štampaču, ali podaci nisu preneti štampaču.
Štampaču je poslat format nalepnice, ali nije prepoznat. Indikator Data (Podaci) () ne treperi.
Parametri za komunikaciju su netačni. Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo).
Ako koristite vezu putem serijskog porta, proverite postavke protokola potvrde i serijskog porta štampača. Postavka koja se koristi mora da odgovara postavkama koje koristi host računar. Informacije o podrazumevanim postavkama serijskog porta štampača potražite u odeljku Serijski interfejs.
Serijski kabl koji pokušavate da koristite možda nije standardni kabl tipa DTE ili DCE, oštećen je ili je predugačak u poređenju sa specifikacijama za serijski priključak RS-232. Detalje potražite u odeljku Interfejs serijskog porta.
Zadatak štampanja nalepnice je poslat. Štampač preskače nalepnice ili štampa neispravan sadržaj.
Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.
Postavke serijske komunikacije su neispravne. Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo). Vodite računa da postavke upravljanja protokom i druge postavke potvrde za serijski port budu usklađene sa host računarom.
Zadatak štampanja nalepnice je poslat, podaci se prenose, ali nema štampanja.
Na štampač je poslat format nalepnice. Štampa se nekoliko nalepnica, pa štampač preskače, pogrešno postavlja, promašuje ili izobličuje sliku na nalepnici.
Postavke serijske komunikacije su neispravne. Proverite postavke komunikacije upravljačkog programa štampača ili softvera (ako je primenljivo). Vodite računa da postavke upravljanja protokom i druge postavke potvrde za serijski port budu usklađene zahtevima host sistema.