Primeri upotrebe USB hosta i štampača
Primeri upotrebe USB hosta i štampača

Primeri upotrebe USB hosta i štampača

Vežbe u ovom odeljku naučiće vas kako da obavite USB preslikavanje (primenom postupka alternativnog ažuriranja softvera), kako da prenesete datoteke na štampač i sa njega i kako da unesete informacije koje su zatražene, a zatim da odštampate nalepnicu koristeći te informacije.