Vežba 1: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj i obavljanje USB preslikavanja
Vežba 1: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj i obavljanje USB preslikavanja

Vežba 1: Kopiranje datoteka na USB fleš uređaj i obavljanje USB preslikavanja

 1. Na USB fleš uređaju napravite sledeće:
  • fasciklu pod nazivom
   Zebra
  • a u toj fascikli napravite tri potfascikle:
   • appl
   • commands
   • files
 2. U fasciklu
  /appl
  stavite kopiju najnovijeg firmvera za štampač.
  Neke funkcije možda neće raditi pravilno ako postoje donje crte u nazivu datoteke. Umesto toga koristite tačke.
 3. U fasciklu
  /files
  stavite sledeću datoteku:
  ZEBRA.BMP
 4. U fasciklu
  /commands
  stavite sledeće datoteke:
  SAMPLELABEL.TXT
  i
  LOGO.ZPL
  .
 5. Umetnite USB fleš uređaj u host USB port na prednjoj strani štampača.
 6. Pratite korisnički interfejs i sačekajte. Treba da se desi sledeće:
  • Ako se firmver sa USB fleš uređaja razlikuje od onog na štampaču, počeće preuzimanje firmvera na štampač. Štampač će se zatim ponovo pokrenuti i odštampati nalepnicu sa konfiguracijom štampača. (Ako na USB fleš uređaju nema firmvera ili ako je verzija firmvera ista, štampač će preskočiti ovu radnju.)
  • Štampač će preuzeti datoteke u fasciklu
   /files
   i nakratko prikazuje na ekranu nazive datoteka koje se preuzimaju.
  • Štampač će izvršiti sve datoteke u fascikli
   /commands
   .
  • Štampač će se ponovo pokrenuti i prikazaće se poruka
   MIRROR PROCESSING FINISHED.
 7. Uklonite USB fleš uređaj iz štampača.
Vežba 1: Napredne korisničke informacije
Više informacija o ovim komandama potražite u ZPL vodiču za programiranje.
Omogućite/onemogućite preslikavanje:
! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" —
Values
: "on" or "off"
– Omogućite/onemogućite automatsko preslikavanje do kojeg dolazi kada se USB fleš uređaj umetne u host USB port:
! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" —
Values:
"on" or "off"
Broj ponovnih pokušaja preslikavanja – Navedite koliko će se puta operacija preslikavanja ponoviti ako ne uspe:
! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" —
Values:
0 to 65535
Promenite putanju za datoteke sa USB-a – Ponovo programirajte lokaciju datoteka koju štampač pretražuje da bi preuzeo datoteke iz USB memorije tokom operacija preslikavanja.
! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" — Default: "zebra/appl"
Promenite putanju za datoteke na USB – Ponovo programirajte lokaciju datoteka na koju štampač stavlja datoteke na USB memoriju tokom operacija preslikavanja.
! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" —
Default:
"zebra"
Omogućavanje/onemogućavanje host USB porta
! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value" —
Values:
"on" or "off"